Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen