Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.02.2013, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Webster, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen