Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen