Avvisning av søksmål fordi søksmålsfristen er oversittet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01052-U, (sak nr. 2013/752), sivil sak, anke over kjennelse

Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar AS (advokat Are Stenvik)

Dommere: Gjølstad, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen