Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts dom 16.11.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01856-U, (sak nr. 2013/1248), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A og B (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: Falkanger, Noer, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen