Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning

Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.)

Dommere: Matheson, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen