Begjæring om tvangssalg av et russisk skip

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse

Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen