Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2013, HR-2013-00460-U, (sak nr. 2013/377), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Erik Bryn Tvedt) mot X kommune (advokat Berit Aartun)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Skoghøy og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen