Erklæring om partshjelp etter at anke er tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00554-U, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom

A AS (advokat Stephan L. Jervell) mot B (advokat Jens Christian Riege)

Dommere: Utgård, Stabel, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen