Jordskiftesak - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2013, HR-2013-01304-U, (sak nr. 2013/822), sivil sak, anke over beslutning

Vigar Martin Aas mfl. (advokat Ola Petter Tandstad) mot Ola Nore (advokat Elisabeth Bjøre)

Dommere: Bårdsen, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen