Midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.11.2013, HR-2013-02379-U, (sak nr. 2013/2107), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Cecilie Wallevik) mot B (advokat Britt Eren Meling)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen