Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.03.2013, HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse

A og B AS (advokat Erik Mauritzen) mot C AS og D (advokat Henning M. Stephansen)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen