Saken gjelder oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02626-U, (sak nr. 2013/2121), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Marie Antoinette Kalager Sølverud) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Helge Røstum)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Falkanger og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen