Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse

Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen)

Dommere: Stabel, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen