Spørsmål om ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal)

Dommere: Øie, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen