Spørsmål om avvisning av erstatningssøksmål mot en privat klinikk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse

A og B AS (advokat Ole Andre Oftebro) mot C AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy)

Dommere: Endresen, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen