Spørsmål om avvisning av søksmål pga manglende rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00045-U, (sak nr. 2012/2065), sivil sak, anke over kjennelse

Hå-To Invest AS (advokat Bjørn Holma) mot staten v/Skatt nord (advokat John Steen Holm)

Dommere: Webster, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen