Spørsmål om en erklæring om avledet anke oppfyller lovens krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02659-U, (sak nr. 2013/2363), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Lundin) mot Trygg-Hansa Försäkrings AB (advokat Terje Marthinsen)

Dommere: Tjomsland, Tønder, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen