Spørsmål om et advokatfirma har rettslig interesse i å få dom for at vedtak om avslag på dekning av sakskostnader er ugyldig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2013, HR-2013-02513-U, (sak nr. 2013/2001), sivil sak, anke over kjennelse

Activ Advokater ANS (advokat Eirik Schütz) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokatfullm. Jenny Sandvig)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen