Spørsmål om føring av advokatkorrespondanse som bevis i skattesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2013, HR-2013-02010-U, (sak nr. 2013/1608), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland) mot Seadrill Norge AS (advokat Bettina Banoun)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen