Spørsmål om sakskostnader for lagmannsretten etter at anke ble trukket og avledet anke falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02257-U, (sak nr. 2013/1890), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tove Nissen-Sollie) mot B (advokat Ole A. Rasmussen)

Dommere: Gjølstad, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen