Vidare anke over orskurd som avviser eit søksmål under tilvising til at saka høyrer under domsmyndet til Arbeidsretten

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.07.2013, HR-2013-01503-U, (sak nr. 2013/936), sivil sak, anke over orskurd

Norwegian Pilotunion (advokat Christen Horn Johannessen) mot Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Nina Melsom)

Dommarane Utgård, Normann, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen