Videre anke over kjennelse om arrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse

I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

Dommere: Gjølstad, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen