Spørsmål om tingretten i ei sak om omsorgsovertaking for eitt barn kan ta stilling til omsorgsovertaking og samvær i høve til to andre barn

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 18.01.2013, HR-2013-00107-U, (sak nr. 2013/49), sivil sak, anke over orskurd

X kommune (advokat May Britt Mannes) mot A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Trond Hjelde) og C (advokat Ellen Sandvold Strømme)

 

Dommarane Utgård, Webster, Matheson

Les heile avgjerda

Til toppen