Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse og spørsmål om den rettslige interese i å få prøvd om det foreligger en endringsoppsigelse mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.02.2013, HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B AS (advokat Anders Stenbrenden)

 

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen