Høyesteretts ankeutvalg - straff

Forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Promillekjøring - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Overtredelse av forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse - anke over nektet omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Videre anke over en kjennelse om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Spørsmål om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Begjæring om omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen