Anke over avvisning av en anke, herunder spørsmål om anken er rettidig, og om det eventuelt kan gis oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02529-U, (sak nr. 2013/2083), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tønder og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen