Anke over kjennelse om brev- og besøkskontroll under varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.04.2013, HR-2013-00816-U, (sak nr. 2013/742), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Siri Langseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen