Anke over lagmannsrettens beslutning om å forkaste begjæring om bevisopptak i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.11.2013, HR-2013-02450-U, (sak nr. 2013/2127), straffesak, anke over beslutning

I.  A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen