Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i over straffedom - besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02082-U, (sak nr. 2013/1802), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen