Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning

I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

V. E (advokat Sigurd Ihlen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Gjølstad, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen