Anke over lagmannsrettens kjennelse om ileggelse av besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.12.2013, HR-2013-02517-U, (sak  nr. 2013/2220), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tjomsland og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen