Anke over lagmannsrettens lovanvendelse i sak om falsk forklaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00503-U, (sak nr. 2013/136), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjell M. Øymo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen