Trusler fremsatt under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen