Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om seksuelle overgrep mot egne barn mm

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.01.2013, HR-2013-00111-U, (sak nr. 2012/2075), straffesak, anke over dom

A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen