Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.08.2013, HR-2013-01634-U, (sak nr. 2013/1460), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen