Anke over lagmannsrettens vedtak om ankenekting

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.07.2013, HR-2013-01444-U, (sak nr. 2013/1044), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Normann, Noer

Les heile avgjerda

Til toppen