Anke over lovanvendelse og straffutmåling i sak om overtredelser av regnskapslovgivningen mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 15.04.2013, HR-2013-00798-U, (sak nr. 2013/442), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen