Overtredelse av forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen