Anke over lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2013, HR-2013-00988-U, (sak nr. 2013/509), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen