Anke over straffutmåling for overtredelser av straffeloven § 228 første ledd mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse, 05.06.2013, HR-2013-01196-U, (sak nr. 2013/784), straffesak, anke over dom og kjennelse

A (advokat Leif Strøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen