Ankenektelse - anke over nektet omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Indreberg og Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen