Avvisning av anke over kjennelse i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01769-U, (sak nr. 2013/1500), privat straffesak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Erik Bratterud)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Indreberg og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen