Avvisning av anke over tingrettens kjennelse vedr. heftelse i et selskaps bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2013, HR-2013-02059-U, (sak nr. 2013/1702), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen