Begjæring om omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen