Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00089-U, (sak nr. 2012/1918), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen