Påtalemyndighetens begjæring om beslutning om ransaking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00655-U, (sak nr. 2013/541), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A

Dommere: Webster, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen