Promillekjøring - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Stabel og Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen