Spørsmål om beslag av fast eiendom kan begrenses til at politiet kan tinglyse urådighetserklæring på eiendommen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02642-U, (sak nr. 2013/2322), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A, Capitol Eiendom AS (advokat John Christian Elden) og B (advokat Espen Henrik Johansen)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Falkanger og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen