Spørsmål om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen